1. فضه برزگر , علیرضا سهیلی , فائزه توتونیان مشهد , حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه , ششمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
  2. فائزه توتونیان مشهد , بررسي تعيين سن و ارتباط آن با صفات جمجمه اي (صفات آلومتريكي) جرد ايراني و جرد ليبي (پستانداران، جوند , دهمين كنفرانس سراسري زيست شناسي ايران - شيراز , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲